Отмениха пет заповеди на кмета на Шумен заради незаконосъобразност - В плевен организират конференция за предотвратяване...


Отмениха пет заповеди на кмета на Шумен заради незаконосъобразност

topnovini.bg -25.02.2013 - 16:08

Със своя заповед от днес зам. областният управител Ивайло Илиев е отменил като незаконосъобразни пет заповеди на кмета на община Шумен Красимир Костов Отмениха пет заповеди на кмета на Шумен заради незаконосъобразност - В плевен организират конференция за предотвратяване... за провеждането на конкурси за избор на управители на общинските дружества “Медико-техническа лаборатория І - Шумен” ЕООД, „Общински пазари - Шумен” ЕООД, “Дентален център ДЕНТ - Шумен”, „Комплексен онкологичен център - Шумен” ЕООД и „Диагностично консултативен Отмениха пет заповеди на кмета на Шумен заради незаконосъобразност - В плевен организират конференция за предотвратяване... център І - Шумен” ЕООД. За това информира пресцентърът на Областна администрация.

Решението си Ивайло Илиев е взел след постъпила жалба от общинските съветници проф. дтн Борислав Беджев и проф. д-р Отмениха пет заповеди на кмета на Шумен заради незаконосъобразност - В плевен организират конференция за предотвратяване... Стефан Желев, според които тези заповеди са незаконосъобразни, тъй като са издадени, пренебрегвайки изричното изискване на Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско Отмениха пет заповеди на кмета на Шумен заради незаконосъобразност - В плевен организират конференция за предотвратяване... роль в капитала. Съгласно тази норма конкурсите за избор на управители на еднолични дружества с ограничена отговорност се провеждат по ред и условия, определени от Общинския съвет, а не от кмета на Отмениха пет заповеди на кмета на Шумен заради незаконосъобразност - В плевен организират конференция за предотвратяване... общината – както в варианта неправомерно си е позволил да направи кметът на община Шумен. В жалбата си двамата професори обаче твърдят, че Общински съвет - Шумен не е обсъждал и Отмениха пет заповеди на кмета на Шумен заради незаконосъобразност - В плевен организират конференция за предотвратяване... приемал решения, с които да е обусловил „ред и условия“ за провеждане на посочените конкурси. При извършената служебна проверка на решенията на Общински съвет – Шумен не са лупили намерени решения, с които Отмениха пет заповеди на кмета на Шумен заради незаконосъобразност - В плевен организират конференция за предотвратяване... Общинският съвет да е обусловил „ред и условия“ за провеждане на посочените конкурси. Няма и решение, с което местният парламент да е приел либо утвърдил и общи Правила за провеждане на конкурси за управители на Отмениха пет заповеди на кмета на Шумен заради незаконосъобразност - В плевен организират конференция за предотвратяване... едноличните общински търговски дружества с ограничена отговорност и за членове на съвета на директорите на едноличните акционерни дружества. В решението си Ивайло Илиев посочва, че е неприемлимо кметът да Отмениха пет заповеди на кмета на Шумен заради незаконосъобразност - В плевен организират конференция за предотвратяване... обяви конкурси без Общинският съвет да е обусловил реда за провеждането им и конкурсните условия, либо както в варианта - изземайки правомощията на Общинския съвет, кметът сам е обусловил такива. Това води до Отмениха пет заповеди на кмета на Шумен заради незаконосъобразност - В плевен организират конференция за предотвратяване... опорочаване и на започналите конкурсни процедури за избор на управители. Съгласно Закона за администрацията Красимир Костов може да обжалва заповедта пред Административен съд - Шумен либо да предложи на Общински съвет проект за решение Отмениха пет заповеди на кмета на Шумен заради незаконосъобразност - В плевен организират конференция за предотвратяване..., с което да бъдат определени реда и условията за провеждане на съответните конкурси.


Съветник иска прозрачност на разходите на община Варна

News.Varna24.bg 16:25 / 25.02.2013

Общинският съветник Добромир Джиков е внесъл предложение до Отмениха пет заповеди на кмета на Шумен заради незаконосъобразност - В плевен организират конференция за предотвратяване... председателя на Общинския съвет във Варна за приемане на Наредба за прозрачност на разходите на община Варна.

Ето и част от мотивите за предложението: Издръжката на администрацията изисква дисциплина при харченето на Отмениха пет заповеди на кмета на Шумен заради незаконосъобразност - В плевен организират конференция за предотвратяване... всеки лев. Никога не са лупили достатъчни само административен контрол и счетоводни одити. Няма по-дисциплинирано управление от това, което се отчита за всеки разход пред обществото и е непрекъснато във фокуса Отмениха пет заповеди на кмета на Шумен заради незаконосъобразност - В плевен организират конференция за предотвратяване... на гражданския и медиен контрол, пише в мотивите си общинският съветник Добромир Джиков. Той предлага конкретна и реалистична стъпка за поставяне разходите на администрацията под обществен контрол. Необходимо е да се създаде единна Отмениха пет заповеди на кмета на Шумен заради незаконосъобразност - В плевен организират конференция за предотвратяване... база данни със свободен и безплатен достъп, чрез веб, в която да се публикуват в комфортен и разбираем вид най-важните бюджетни разходи за общината, смята Добромир Джиков. Водени от волята, която ни обединява Отмениха пет заповеди на кмета на Шумен заради незаконосъобразност - В плевен организират конференция за предотвратяване... в гражданското непартийно Движение "Модерна България" - да се засили гражданския контрол върху властта на всички нива, смятам, че е нужна такава радикална и необратима прозрачност, пише Джиков. Това може да стане, чрез Отмениха пет заповеди на кмета на Шумен заради незаконосъобразност - В плевен организират конференция за предотвратяване... иновативни мерки, които дават бърз, но дълготраен ефект и засилват гражданския контрол. Както направиха, к примеру в САЩ със Закона за прозрачността от 200 6 г., с който се създаде единен интернет-портал Отмениха пет заповеди на кмета на Шумен заради незаконосъобразност - В плевен организират конференция за предотвратяване... на държавните разходи - www.USAspending.gov. Той позволява лесно и с няколко кликвания да се търси и агрегира информация за бюджетните разходи, така че всеки с достъп до веб да може да Отмениха пет заповеди на кмета на Шумен заради незаконосъобразност - В плевен организират конференция за предотвратяване... направи справка за какво се харчат парите на данъкоплатците от държавните органи и которые са техните контрагенти. Президентът Обама разгърна тези модерни правила за радикална прозрачност на държавните харчове в своята Отмениха пет заповеди на кмета на Шумен заради незаконосъобразност - В плевен организират конференция за предотвратяване... Програма "Правителство на 21-я век - кампания за съкращаване на административните разхищения". Предлаганият проект за наредба е стъпка в тази насока и ще позволи да започне да се преодолява хроничното недоверие на гражданите към Отмениха пет заповеди на кмета на Шумен заради незаконосъобразност - В плевен организират конференция за предотвратяване... властта, смята общинският съветник.


^ Кметовете на селата обсъждат на работна среща прилагането на Закона за пылайте

lovechtoday.eu 25.02.2013

На работна среща на 1 и 2 март кметовете и кметските наместници на населените места в общината ще Отмениха пет заповеди на кмета на Шумен заради незаконосъобразност - В плевен организират конференция за предотвратяване... обсъдят прилагането на Закона за пылайте, съобщават от пресцентъра на градската администрация. Ще участват ръководството на община Ловеч и представители на Районна прокуратура, на Районно управление „Милиция“ и сектор Отмениха пет заповеди на кмета на Шумен заради незаконосъобразност - В плевен организират конференция за предотвратяване... „Пътна милиция“ към областната дирекция на МВР, на ДАИ – Ловеч, на Регионалната дирекция по пылайте и на Държавно горско стопанство – Ловеч. Темата е изключително принципиальна, тъй като вече има сигнали за нарушаване на Отмениха пет заповеди на кмета на Шумен заради незаконосъобразност - В плевен организират конференция за предотвратяване... Закона, опити за заобикалянето му от секачите, коментира днес пред журналисти кметът Минчо Казанджиев. Той припомни, че в горските пътища и в арендованите територии може да се превозват дърва само когато това е Отмениха пет заповеди на кмета на Шумен заради незаконосъобразност - В плевен организират конференция за предотвратяване... възможно предвид атмосферните условия.

На 1 март за кметовете на селата ще бъде проведен и информационен ден по спечелен от общината проект по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ – „Развитие на социалната икономика в Отмениха пет заповеди на кмета на Шумен заради незаконосъобразност - В плевен организират конференция за предотвратяване... община Ловеч“. С ръководството на общината ще бъдат обсъдени предстоящите задачки, касаещи обработка на списъка на родените преди 1 януари 1924 г., както и други данни по гражданското състояние, поставени от Главна Отмениха пет заповеди на кмета на Шумен заради незаконосъобразност - В плевен организират конференция за предотвратяване... дирекция „ГРАО“.

На обучението ще се коментират и текущи задачки пред кметовете и кметските наместници.


^ Обсъждат проекта за финансово оздравяване на болницата в Момчилград

kardjalinews.com 25 февруари, 2013 18:06

Кметът на община Момчилград Акиф Акиф кани Отмениха пет заповеди на кмета на Шумен заради незаконосъобразност - В плевен организират конференция за предотвратяване... всички обитатели на общината за на публике обсъждане на проект „Финансово оздравяване и развитие на МБАЛ „Д-р С. Ростовцев” в Момчилград”. Обсъждането ще се проведе на 05.03.2013 г. от 10.30 ч Отмениха пет заповеди на кмета на Шумен заради незаконосъобразност - В плевен организират конференция за предотвратяване.... в залата на Общинска администрация – град Момчилград. Изпълнението на проекта ще се осигурява чрез даване на съгласие за издаване на общинска гаранция раз в год за срока на контракта в размер на Отмениха пет заповеди на кмета на Шумен заради незаконосъобразност - В плевен организират конференция за предотвратяване... 125 000 лв. годишно. Обща стойност – 500 000 лв. Начинът на финансиране е с дългосрочен дълг. Публичното обсъждане ще се проведе на 05.03.2013 г. от 10.30 ч. в залата на Общинска администрация – град Момчилград.


Кюстендилският кмет протестира с гражданите

Трябва Отмениха пет заповеди на кмета на Шумен заради незаконосъобразност - В плевен организират конференция за предотвратяване... да се каже категорично “не” на монополите, заяви Петър Паунов

blitz.bg, 25 февр. 2013, 19:28

Трябва да има ясна пазарна стоимость, да бъде казано категорично „не” на монополите и да се работи за алтернативни Отмениха пет заповеди на кмета на Шумен заради незаконосъобразност - В плевен организират конференция за предотвратяване... доставчици на ток, заяви пред журналисти кюстендилският кмет Петър Паунов, който и днес излезе да протестира срещу монополите заедно със съгражданите си.

“Европейската практика е категорична, че когато има алтернативни доставчици на електроенергия, цената на Отмениха пет заповеди на кмета на Шумен заради незаконосъобразност - В плевен организират конференция за предотвратяване... тока е съвсем различна”, каза още той. Според градоначалника трябва да има ясна пазарна стоимость, да бъде казано категорично „не” на монополите и да се работи за алтернативни доставчици на ток Отмениха пет заповеди на кмета на Шумен заради незаконосъобразност - В плевен организират конференция за предотвратяване....

„Няма как в такая тежко социално положение на гърба на хората да се трупат огромни печалби. Ние сме част от този протест и сме тук, за да го подкрепим”, допълни Паунов Отмениха пет заповеди на кмета на Шумен заради незаконосъобразност - В плевен организират конференция за предотвратяване....

Утре той ще приеме част от координационния съвет на протестиращите, с които да обсъдят програма, която да е във формата да бъдещи управленски искания, които да се поставят пред кандидатите за кметове Отмениха пет заповеди на кмета на Шумен заради незаконосъобразност - В плевен организират конференция за предотвратяване..., общински съветници и депутати.

„Ние сме на протестите, докато и останалите хора са на улицата”, категоричен бе кметът.

Освен него, на протеста днес бяха още областният управител Владислав Стойков и председателят на Общинския съвет Отмениха пет заповеди на кмета на Шумен заради незаконосъобразност - В плевен организират конференция за предотвратяване... Иван Андонов. /БЛИЦ


^ Обществени възпитатели си поделят 22 000 лева за 2012 година

targovishtenews.com - Monday 25 February 2013 - 19:49:24

Оказа се, че гражданите на Търговище не познават достатъчно детайлно работата на общинска администрация – Търговище. Преди около 2 седмици Отмениха пет заповеди на кмета на Шумен заради незаконосъобразност - В плевен организират конференция за предотвратяване... се проведе годишен отчет на Комисията за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни. Комисията е конституирана от кметът на община Търговище д – р Красимир Мирев и работи сериозно от Отмениха пет заповеди на кмета на Шумен заради незаконосъобразност - В плевен организират конференция за предотвратяване... няколко години. Факт е, че независимо от изрично упоменатото в Законът задължение на местната Комисия да разяснява детайлно обществеността със своята работа около Комисията в Търговище не всичко е очевидно.

Оказа Отмениха пет заповеди на кмета на Шумен заради незаконосъобразност - В плевен организират конференция за предотвратяване... се,че към местната Комисия функционират „обществени възпитатели”. Тяхната работа е да осъществяват превантивен контрол либо административен такъв над регистрирани непълнолетни и малолетни наши съграждани. Законът регламентира и заплащане на тези хора, което обаче Отмениха пет заповеди на кмета на Шумен заради незаконосъобразност - В плевен организират конференция за предотвратяване... се оказва съвсем несимволично. Първоначално от общинска администрация обявиха че сумата за 2012 година, която е изплатена на тези „общественици” е 28 000 лева, а в последствие „намаля” до 22 000. Которые са тези наши съграждани заслужили „високата Отмениха пет заповеди на кмета на Шумен заради незаконосъобразност - В плевен организират конференция за предотвратяване... чест” да заемат позицията „обществен възпитател”? Васил Василев – „емблематичният” директор на отдел „Образование” в община Търговище, бившата заместник – кметица Димитрина Петкова, Валентина Георгиева – педагогически съветник в 3 ОУ в Търговище, Веселина Абаджиева Отмениха пет заповеди на кмета на Шумен заради незаконосъобразност - В плевен организират конференция за предотвратяване... – юрист, заместник – директорът на Спортното училище в Търговище г – н Драгомир Димов, Марина Маринова – педагогически съветник в ПГИИ „Джон Атанасов” в Търговище, Мариана Пеева – социален преподаватель, Мая Александрова –преподаватель, Нели Ташева Отмениха пет заповеди на кмета на Шумен заради незаконосъобразност - В плевен организират конференция за предотвратяване... – преподаватель. Трябва да се отбележи, че повечето от изброените работят на трудови договори, но разумеется, че когато има достатъчен „стимул” за работа време винаги се намира.


^ Проектът за водния цикъл на Отмениха пет заповеди на кмета на Шумен заради незаконосъобразност - В плевен организират конференция за предотвратяване... Перник е одобрен

novini.pernikutre.com 25-Февруари-2013 21:11

Кметът на община Перник съобщи, че дългоочакваният проект за водния цикъл е одобрен от Управляващия орган на Оперативната програма „Околна среда“. Тя каза още, че освен Отмениха пет заповеди на кмета на Шумен заради незаконосъобразност - В плевен организират конференция за предотвратяване... за поправка на водопроводната мрежа, пари се предвиждат и за ремонт на пречиствателните станции. Там, където е нужно ще бъде изградена и сточная канава, обясни Янакиева и уточни, че разработката включва канализацията на кварталите „Бела Отмениха пет заповеди на кмета на Шумен заради незаконосъобразност - В плевен организират конференция за предотвратяване... вода” и „Рудничар”. Общата стойност на целия проект, преработван неколкократно е близо 94 милиона лева. 72 милиона лева се осигуряват от Кохезионния фонд на Европейския съюз, 18 млн. лв. е финансирането от Отмениха пет заповеди на кмета на Шумен заради незаконосъобразност - В плевен организират конференция за предотвратяване... държавния бюджет, а общината ще осигури още 3,2 млн. лв. Предстои подписване на контракт за осъществяването на проекта, но има опаски, че това ще се забави заради бурните събития в държавата от последните деньки Отмениха пет заповеди на кмета на Шумен заради незаконосъобразност - В плевен организират конференция за предотвратяване.... Остава надеждата, че управляващите органи на оперативните програми няма да бъдат повлияни от липсата на правителство до назначаването на служебен кабинет.


^ Община дава кабинет на бунтари

paper.standartnews.com 21:25, 25.02.2013, Виржиния Георгиева

Общината в Отмениха пет заповеди на кмета на Шумен заради незаконосъобразност - В плевен организират конференция за предотвратяване... Добрич ще даде на протестиращите терен за информационен център. В неделя след протеста лидерите на митингите в града поискаха от кмета помещение, което да се използва от хората за внасяне на предложения, които да Отмениха пет заповеди на кмета на Шумен заради незаконосъобразност - В плевен организират конференция за предотвратяване... бъдат гледани на национален съвет на протестиращите в страната с цел промяна на системата. Запитана дали ще подсигури такая помещение, кметът на Добрич Детелина Николова заяви: "Общината винаги е лупила с Отмениха пет заповеди на кмета на Шумен заради незаконосъобразност - В плевен организират конференция за предотвратяване... лице към проблемите на хората и никога не сме отказвали в рамките на разумното и възможностите си на никого. Смятам, че хората имат право на срещи и дискусии и ще им съдействаме, с Отмениха пет заповеди на кмета на Шумен заради незаконосъобразност - В плевен организират конференция за предотвратяване... каквото е нужно с това, с което можем".

otneseniya-obektov-zashiti-k-opredelennoj-kategorii-riska.html
otnesti-zemelnij-uchastok-s-kadastrovim-nomerom-50140000000139464-k-zone-zastrojki-in.html
otnoshenie-biologicheskogo-i-socialnogo-v-cheloveke.html